REKLAMEFOTO
Reklamefoto er et meget vidt begreb og strækker sig fra det simple billede med en enkelt
vare til store optagelser i udlandet med internationale modeller.
Den digitale teknik gør at billederne hurtigere kan ses efter optagelse og der kan i sam-arbejde
med kunde og eventuel stylist ændres på opstillinger og lignende.

Har I som kunde kun en mindre opgave vil jeg udføre den med ligeså meget ildhu som alle
andre opgaver.

Det er i sagens natur svært at lave en prisliste for denne genre. En række forskellige ting
er afgørende for prisen.

Har du en opgave du skal have løst så lad os tale om det. Ud fra vor samtale kan jeg give et
tilbud der holder pris- og tidsmæssigt.

Jeg sørger naturligvis gerne for modeller, frisør, stylist, rekvisitter og lignende.

Carlsson Foto - Vangeledet 13 - 2830 Virum - 40 26 90 48 - Mail
CARLSSON FOTO